O Berlíně

.

Berlín (německy Berlin) je hlavním městem Spolkové republiky Německo (Bundesrepublik Deutschland BRD) a je zároveň i samostatnou spolkovou zemí. Město Berlín zabírá téměř tisíc čtverečních metrů a má téměř 3 milióny 300 tisíc obyvatel a je druhým největším městem Evropské unie.

.

Berlín se nachází na plošině zvaná Marka, má tudíž pouze 35 m n. m.  a protéká jím řeka Spréva.
Původ jména Berlín není zcela objasněn, ale za nejpravděpodobnější se považuje vznik ze západoslovanského označení pro bažinu berl-/birl-, neboť jedněmi z původních obyvatel území dnešního Berlína byli i západoslovanské kmeny. Někdy však bývá za původ označení považováno slovo bär (německy medvěd). Dnešním znakem Berlína je právě černý medvěd.

.

V Berlíně je značně rozšířená zeleň, až třetinu jeho rozlohy zaujímají parky, lesoparky a lesy. Největší zelenou plochou ve městě je přitom Grünewald (v překladu Zelený les) situovaný v západní části Berlína na břehu řeky Havel, dalším parkem je například Mauerpark v městské části Prenzlauer Berg, kde se také konají bleší trhy, nebo Treptoverský park nacházející se podél řeky Sprévy ve východním Berlíně či Viktoriin park ve čtvrti Kreuzberg. K nejznámějším parkům vůbec pak patří Tiergarten ve středu města.

Berlínské nádraží Bahnhof Zoo je dějištěm románu podle skutečného života Christine F. „My děti ze stanice ZOO.“

 .

Berlín má bohatou historií plnou zvratů, ale turisty láká také svým prudkým rozvojem a svobodomyslností, do města se sjíždí mladí lidé z celého světa a zakládají zde nové umělecké a alternativní skupiny i celé čtvrti. Vzdálenost Praha – Berlín je pouhých 350 km.

.

Historie Berlína

Oblast Berlína byla osídlena již před více jak 10 000 lety. V 5. st. n. l.  sem dorazily slovanské kmeny, které postupně založily trhové osady, Kolín a Berlín. Ve 12. století pak tyto osady spojili v jedno město noví germánští osadníci. Berlín se stal křižovatkou obchodních cest a rychle se rozvíjel. V průběhů staletí bylo město sídlem několika králů, císařů a braniborských kurfiřtů.

Ve městě se bouřlivě rozvíjel průmysl, nejprve to byla výroba porcelánu a textilu. Teprve v 19. století se přidává i mnoho dalších odvětví.

.

Roku 1871 se Berlín stal hlavním městem tehdejšího Německa (Německé říše).

V roce 1918 byla právě v Berlíně založena Komunistická strana Německa, jejíž zakladatelé byli o rok později zavražděni (Rosa Luxemburková a Karl Liebknecht).

Dnešní obrovská rozloha Berlína vznikla převážnou měrou roku 1920, kdy bylo sloučeno několik velkých měst, desítky obcí a panství ve Velký Berlín (Gross-Berlin).

Během druhé světové války podnikli spojenci několik náletů na Berlín, které zničily velké množství obyčejných i cenných  budov a zabily mnoho lidí.

.

Po skončení 2. sv. války, hned v roce 1945, byl Berlín rozdělen na 4 okupační zóny (Velké Británie, Francie, USA a SSSR) a později po rozdělení Německa bylo i město samotné rozděleno na dvě části „Východní Berlín“ a „ Západní Berlín“, stejně jako Německo na NDR (Německá demokratická republika, německy DDR) a NSR (Spolková republika Německo). Mezi Západním a Východním Berlínem byla  roku 1961 postavena ostře hlídaná Berlínská  zeď, která krom rozdělení samotného města  oddělovala Západní Berlín od Braniborska, součásti NDR.

.

Berlínská zeď byla dlouhá 155 kilometrů, hranice ve městě byla dlouhá 43 kilometrů. Zeď byla 3,6 metru vysoká a její tloušťka byla až 1 metr. Kolem zdi bylo postaveno 300 strážních věží a 20 bukrů.

Zeď překonalo 5100 lidí a to rozličnými způsoby, dalších 250 lidí při pokusu o útěk přes Berlínskou zeď zahynulo a mnoho dalších bylo zadrženo. Berlín byl znovu sjednocen roku 1990, ale Berlínská zeď byla z velké části rozebrána již v listopadu 1989 občany a pohraničníky. Hlavním městem sjednoceného Německa se Berlín stal v roce 1991.

.

Oficiální stránky města Berlína najdete na adrese: http://berlin.worldcity.cz/